OBJECTS art prize

OBJECTS art prize presenta l'exposició L’Art de Resistència sobre com reaccionen els artistes ucraïnesos davant l'estat de guerra.

Olha Kuzyura-Smetana

@olha.kuzyura

Descripció de les obres

Projecte “Seguretat relativa"

El desenvolupament d’aquest tema en l’art és una oportunitat per a ampliar el debat sobre el futur estàndard de seguretat, acceptable per als ciutadans de l’Europa Oriental.

Seguretat relativa: així es descriuen les condicions d’existència dins del territori d’Ucraïna. Es tracta de llocs on en el moment actual no hi ha combats, el conflicte no està en fase activa, La seguretat, que és la base de la vida a Ucraïna, s’ha convertit en una convenció. La dimensió corporal de l’existència pot simplement quedar destruïda en qualsevol moment. El so de l’alarma antiaèria recorda al cos la seua fragilitat. La seguretat, com a condició de l’aparició i de la conservació de la vida, ha deixat de ser una constant. L’amenaça externa és tan gran, que hem de reconstruir la seguretat a través de coses noves, per a guanyar espai per a la seua continuïtat. Els models de la nostra memòria històrica ens han fet autors d’una poderosa narrativa entorn de la seguretat. Solíem resistir i adaptar-nos a les dures condicions, una vegada i una altra, per a créixer.

“Estic component obres-documents visuals, textos que registren els moments del desordre del paradigma de seguretat. Estan relacionades amb les noves normes de percepció que estan emergint, sobre la seguretat interna i sobre la qual vam mostrar al món.
Em propose documentar els canvis en la comprensió d’aquest concepte hui dia. El desenvolupament conjunt d’una nova visió de la necessitat bàsica de seguretat ajudarà a formar un fort denominador comú per al futur, en una realitat canviant.”


Biografia

Nascuda en 1990 en Mostyka, Ucraïna, es va graduar en la Universitat Nacional Forestal d’Ucraïna en Leòpolis, en el Departament de Disseny i va realitzar el seu Postgrau en l’Acadèmia Nacional de Belles Arts. Des de 2017 és membre de la Unió Nacional d’Artistes d’Ucraïna. Ha participat en projectes col·lectius i personals a Ucraïna i a l’estranger. Treballa en les àrees de la pintura, el dibuix artístic, les arts gràfiques experimentals i la instal·lació. En la seua pràctica artística, investiga els fenòmens de la memòria, el trauma i la identitat. Viu i treballa en Leòpolis.


Anar a altres artistes

Retorn a l'exposició